• Съвместна дейност

Децата се учат да работят в екип от много ранна възраст. Общувайте, спорете, не се съгласявайте и си сътрудничете.

  • Решаване на проблеми

Основен компонент на STEM методологията е решаването на проблеми. Децата търсят най-подходящите решения на ежедневните проблеми.

  • Въведение в науката

Със STEM, въведението в науките се извършва с практически дейности, в които децата участват активно.

  • Инженерство

Децата разбират простите и сложните машини и тяхната функция. Така те възприемат полезността на ежедневните машини.

  • Математика

Чрез дейности децата се учат да мислят алгоритмично. Математиката става привлекателна, защото е част от обучението чрез преживяване.

  • Образователна роботика

Чрез образователната роботика децата се учат да изграждат и програмират роботизирани структури, като постоянно са в крак с актуалните технологични разработки.